حریم شخصی

goodUI متعهد می شود که تمام اطلاعاتی که از طرف شما در سایت ثبت میشود فقط برای ارسال محصولات سفارش داده شده استفاده شود و این اطلاعات  در اختیار هیچ شخص، سازمان یا ارگان دیگری قرار نگیرد. همچنین شما میتوانید اخبار مربوط به محصولات جدید را از طریق خبرنامه goodUI یا پیامک  دریافت کنید.