دفتر Android note

3,000 تومان


دفتر Android با طرح گوشی Galaxy S۴ بهترین دید را برای طراحی اپلیکیشن‌های اندروید به شما می‌دهد. در این دفتر به جای خطوط راهنما از نقاط راهنما استفاده شده تا تمرکز شما در فضای کوچک صفحه‌های نمایش موبایل حفظ شود.

  • اندازه کاغذ: ۷.۸ * ۱۷
  • فضای سفید: ۵.۶ * ۱۰
  • چاپ ۲ رو با بالاترین کیفیت
  • فضای سفید مرکز طراحی نسبت به خاکستری حاشیه برای تمرکز بیشتر
  • ۵۰ برگی
  • صحافی سرچسب برای جداسازی راحت تر
  • درج نام پروژه، تاریخ و صفحه برای هر طرح